POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., dalej („RODO”).

2. Postanowienia Ogólne

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.eveartstudio.pl (dalej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika (dalej „Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, w tym do osób odwiedzających Serwis.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zakupu usług fotograficznych, graficznych oraz zdjęć poprzez Serwis.

2.2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest EveArt Studio Ewa Komor Fotografia i Grafika z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 60, 38-400 Krosno, NIP: 8321946564, REGON: 364401783, (dalej „Administrator”). Administrator Serwisu niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

2.3. Administrator informuje, że wszystkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, prawami autorskimi lub i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

2.5. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

2.6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zadbać o prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki, aby dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, czy niewłaściwym ich wykorzystaniem.

2.7. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, jest proszony przez Administratora o niekorzystanie z Serwisu.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z zakładki „Kontakt” i przesyłających wiadomości na adres fotografiaeveart@gmial.com przetwarzane są w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika lub przedstawienie na życzenie Użytkownika informacji handlowej. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

3.2.  Podanie przez Użytkownika danych w ramach kontaktu poprzez przesłanie wiadomosci na fotografiaeveart@gmail.com, o którym mowa w pkt. 3.1. jest dobrowolne, ale konieczne dla otrzymania informacji zwrotnej od Administratora.

3.3. W wyniku korzystania z Serwisu przetwarzane będą następujące dane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko
 • adres e-mail,
 • numer kontaktowy telefonu

3.4. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Serwisu przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Serwisem tj. z EveArt Studio i wyłącznie zgodnie z wytycznymi Serwisu i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Serwis. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google, Facebook, Zalamo, Mafelo itp.), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie (np. Poczta Polska, DPD Polska, UPS, Inpost Paczkomaty), firmy partnerskie współpracujące z Serwisem w zakresie bezpośredniego doręczenia towaru od dostawcy do klienta, operatorzy płatności (np. Przelewy24, PAYU), dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub audytowych. Dane również mogą być przekazywane podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

3.5. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

3.6 Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

4.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

4.2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.4.3.  Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści prezentowane w komentarzach.

5. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać jego dane, może zażądać ich usunięcia.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli jego zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub dane te są przetwarzane bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, żeby Administrator je usunął, ponieważ Użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt Użytkownika z Administratorem, w tym w celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres fotografiaeveart@gmail.com

6. Informacja o plikach Cookies

6.1.  Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu.

6.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;

6.3. Podmioty wymienione w pkt. 6.2. są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

6.4. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

 • analizy zachowań Użytkowników w Serwisie – podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zapoznanie się z informacją o zasadach używania plików cookies prezentowaną w Serwisie tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
 • w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności Serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 6.5. przetwarzane są  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

6.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 5), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

6.8. Zapisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

6.9. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).